Skočiť na hlavný obsah

Balet ŠDKE vypisuje tanečný konkurz

Generálny riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach  vypisuje konkurz na pozíciu sólista/sólistka a člen/členka zboru baletu pre divadelnú sezónu 2022/2023. Konkurz je dvojkolový.

****

The General Director of the State Theatre Košice is holding an audition for the position of a soloist (female/male soloist) and member of the Ballet Corps (female/male ballet-dancer) for the theatre season 2022/2023. The audition is a two-round contest.

 

Vyžaduje sa vysoká úroveň v klasickej a modernej technike.

Podklady nám prosím posielajte na emailovú adresu balet@sdke.sk a to do 6.mája 2022

Termín konkurzu : 28. máj 2022

Požadujeme:

  • Krátky umelecký životopis
  • Portrétna fotografia
  • Videoukážka: tréning/predstavenie
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
  • Adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónny kontakt

Na základe výsledkov z prvého kola Vám oznámime emailom informácie o Vašom postupe do druhého kola.

****

High quality performance is required in both, classic and modern dance technique.

The below documentation should be sent to the following address balet@sdke.sk no later than 6 May 2022.

Audition date: 28 May 2022

Required documentation:

  • Brief artist CV
  • Portrait photo
  • Video sample: training /performance
  • Consent for the processing of personal data (GDPR)
  • Permanent residence, e-mail, and telephone contact.

Following the results of the first-round audition, you will be informed, via e-mail, on your advancement to the second-round.