Skip to main content

Hľadáme Laviniu do nového Shakespeara

Štátne divadlo Košice vyhlasuje KONKURZ pre herečky do pripravovanej inscenácie W. Shakespeara: TITUS ANDRONICUS v réžii Antona Korenčiho na postavu Lavinie s perspektívou ďalšej spolupráce.

Konkurz sa uskutoční v dvoch termínoch (uchádzačka si vyberie jeden z nich)

  • 25. novembra 2022 (piatok) o 14:00hod.
  • 26. novembra 2022 (sobota) o 14:00hod.

na skúšobnom javisku v budove riaditeľstva ŠDKE, Hlavná 58. (Sála bude k dispozícii hodinu pred začiatkom – individuálna rozcvička.)

Podmienky:

  • vek 18 - 26 rokov
  • študentka / absolventka  VŠMU, AU BB, konzervatória v odbore herectvo

Krátky životopis s fotkou a preferovaným termínom (piatok alebo sobota) posielajte na e-maily: anton.korenci@sdke.sk a cinohra@sdke.sk do 18.11.2022.

Uchádzačkám obratom zašleme krátky monológ a dialóg z hry, ktorý sa naučia naspamäť.

Skúšobné obdobie: 9. január 2023 – 3. marec 2023

Generálkový týždeň: 27. február 2023 – 3. marec 2023

Premiéra I.: 3. marec 2023

Premiéra II.: 4. marec 2023