Skip to main content

Stanovisko Štátneho divadla Košice k článku „KONTROVERZNÉ fotky divadelných hercov: Riaditeľovi sa nepáčili, uspeli na prestížnej súťaži“ uverejnenom na webovom portáli www1.pluska.sk denníka PLUS JEDEN DEŇ.

Sme radi, že charizma našich hercov spolu s priestormi Štátneho divadla Košice zachytené na fotografiách Jána Štovku zaujali porotcov súťaže Czech Press.

ŠDKE považuje za škandalózne a nemorálne zaplatiť sumu 100.000 EUR, ktorú žiada fotograf za dodanie 204 ks fotografií, t.j. 1 fotografia za 500 EUR.

Štátne divadlo Košice absolútne odmieta tvrdenia autora článku o tom, že fotografie hercov, ktoré vytvoril fotograf Ján Štovka, sa nepáčili generálnemu riaditeľovi divadla Ondrejovi Šothovi, ktorý nebol ani objednávateľom tejto zákazky, kedže nastúpil na miesto GR až v máji 2020

Divadlo ich zo svojej webstránky, rovnako ako fotografie ďalších zamestnancov divadla, stiahlo nie na základe ich kvality, ale na základe prehnaných finančných požiadaviek ich autora, ktoré sa v súčasnosti riešia na úrovni právnych zástupcov Štátneho divadla Košice a spoločnosti Olivier production, s.r.o., ktorej je Ján Štovka spolumajiteľom.

Zverejnené fotografie hercov činohry vznikli vo februári 2020 ešte pred nástupom nového generálneho riaditeľa Ondreja Šotha do funkcie. Následne v júni 2020, už po nástupe nového generálneho riaditeľa, pokračovalo fotenie ďalších umeleckých zložiek, opery aj baletu, ako aj neumeleckých zložiek divadla. Fotografie boli následne zverejnené na webovom sídle divadla sdke.sk. Divadlo ich zo svojej webstránky stiahlo na základe prehnaných finančných požiadaviek ich autora, ktoré odmieta uhradiť.

Fotograf Ján Štovka respektíve spoločnosť Olivier Production si najprv písomnou výzvou na urovnanie a úhradu záväzkov uplatňovali za zhotovenie a použitie 204 kusov fotografií odmenu vo výške 200.-€/fotografia (spolu viac ako 40 000 €). Následne bola divadlu doručená výzva jeho právneho zástupcu (12.10.2020), v ktorej si prostredníctvom spoločnosti Olivier production uplatnil odmenu za zhotovenie a použitie 204 ks fotografií už vo výške 500.-€/fotografia (viac ako 100 000 €).

Sumy 500 € či 200 € za jednu fotografiu považuje Štátne divadlo Košice za neprimerane vysoké aj vzhľadom na doterajšie ceny fotografií vyhotovených Jánom Štovkom pre Štátne divadlo Košice či iné divadlá na Slovensku. Prostredníctvom právnych zástupcov navrhlo Štátne divadlo Košice celkovú odmenu 5 000 €. Rokovania na úrovni právnych zástupcov stále prebiehajú.

FAKTÚRA NA 40 000 EUR

VÝZVA NA ZAPLATENIE 100 000 EUR