Skip to main content

MEDZISCÉNA / Jana Ryšlavá, Jindřich Panský: AcroPartnering

Vzdelávacie podujatie v rámci projektu MEDZISCÉNA

Premiere
Place of Performance
Tabačka Kulturfabrik

Workshop je vhodný pre tanečníkov, tanečníčky, performerov, performerky i hercov a herečky. Predchádzajúca pohybová skúsenosť je doporučená. AcroPartnering vám prinesie hravosť do práce s partnerom, partnerkou, prekonávanie strachu a radosť z prepájania pohybu.

Zameriame sa na posilnenie tela v páre, kalibráciu akrobatických prvkov, ich metodické rozloženie a odstránenie strachu a obáv. Dôležitou témou je pripravenosť tela i mysle. Napojenie ss na partnera, čítanie pohybu a správne “momentum”. Ďalším krokom pre nás bude striedanie kvalít pohybu, ktoré prvky vyžadujú napätie, kde je vhodné zapojiť tanečnú mäkkosť a plasticitu, pre unikátne vyjadrenie.

Na AcroPartneringu nás baví, že prekračuje hranice, mezi tancom a cirkusom, vyberá to najlepšie z rôznych pohybových prístupov a prepája informácie, zbližuje komunity. Svoje skúsenosti čerpáme z akrobacie, tanca, kontaktnej improvizácie a pohybových metód a prístupov.

Jana Ryšlavá (CZ)

po absolvovaní Salzburg Experimental Academy of Dance se venovala pedagogike na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave, pôsobila v medzinárodných projektoch. Založila plaftormu MOVE Ostrava, je kurátorkou festival MOVE Fest pre Ostravu a spoločně s Priestorom súčasného tanca aj pre Košice. Aktuálne účinkuje v predstaveniach Brave New Life (SK – Tabačka Kulturfabrik), The Urge Grows(CZ/DE/SK), Čert a Káča (SK – SND). Verí, že pohyb je pre každé telo a baví ju odhaľovať tieto možnosti.

Jindřich Panský (CZ)

je zakladajúcim členom renomovanej Losers cirque. Je bývalým reprezentantom Českej republiky v športovej gymnastike. V súčasnosti se venuje predovšetkým tancu a akrobacii, ktoré úspešne kombinuje v rade divadelných predstavení: so súbormi Losers Cirque Company (Losers, Walls and Handbags, Beach Boys, Kolaps, Ego, Heroes), Burki&Com., Národní divadlo (Billy Budd, Láska ke třem pomerančům), Galerie Rudolfinum alebo Krajina Těla z produkcie Laterny magiky.

Účastnícky poplatok:

Student 30 eur

Early Bird 40 eur

Počet miest na workshope je obmedzený, maximálny počet účastníkov 16 osôb.

V prípade, že sa účastník, účastníčka workshopu nezúčastní z iných dôvodov než z dôvodov na strane organizátora, sa zaplatený účastnícky poplatok sa nevracia.

Časový harmonogram:

Black Box, I. poschodie Tabačka Kulturfabrik

Sobota 4.2. 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:00

Nedeľa 5.2. 10:00 – 13:00

Spolu: 9 hodín workshopu

Študentom a študentkám mimo Košíc vieme poskytnúť počas trvania workshopu ubytovanie za zvýhodnenú cenu.

Realizáciu workshopu z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia.