Skip to main content

Súťaž DRÁMA 2020 s rekordnou účasťou

Začiatok tretej dekády súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA začal naozaj veľkolepo – organizátori do nej prijali rekordný počet súťažných textov. 37 dramatických textov v slovenskom a 25 textov v českom jazyku teraz čaká na posúdenie odbornou porotou.

Rekordná účasť v súťaži môže mať niekoľko dôvodov. „Pod vysokou účasťou je do veľkej miery podpísaná súčasná pandemická situácia, ktorá spôsobila, že autori a autorky majú oveľa menej tvorivých príležitostí – najmä v oblasti divadla. Na druhej strane, vďaka povinnej izolácii majú čas venovať sa písaniu a reflektovať tak život v spoločnosti ovplyvnenej ochorením COVID-19. Milo nás prekvapilo množstvo prihlásených textov v českom jazyku, čo je zrejme prirodzeným dôsledkom toho, že momentálne sme jedinou súťažou zameranou na vznik novej drámy v česko-slovenskom prostredí,“ vysvetľuje koordinátorka súťaže DRÁMA, dramaturgička Lenka Čepková.

„Po prvýkrát sa do súťaže mohli autorky a autori zapájať aj elektronickou formou. Tento spôsob prihlasovania súťažných textov zjednodušil celý proces, najmä v aktuálnej situácii, a budeme sa ho snažiť implementovať aj v ďalších ročníkoch,“ dopĺňa Lenka Čepková.

O víťazných textoch rozhodne päťčlenná odborná porota

Víťaz 21. ročníka súťaže DRÁMA získa finančnú odmenu 1 000 €, zároveň bude jeho text spolu s druhým a tretím miestom publikovaný v podobe e-knihy. O tomto poradí rozhodne porota v uvedenom zložení:

  • Marián Amsler (predseda poroty, režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM),
  • Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla),
  • Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave),
  • Anton Korenči (riaditeľ Činohry Štátneho divadla v Košiciach)
  • Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Okrem finančnej odmeny odovzdajú spoluorganizátori a partner súťaže inscenačné ceny, o ktorých rozhodnú interne v rámci svojich inštitúcií. Autorky a autori súťažných textov sa môžu tešiť na tieto inscenačné ceny:

  • Činohra Slovenského národného divadla udelí cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.
  • Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.
  • Štátne divadlo v Košiciach udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.
  • RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu RTVS, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.
  • Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

„Veľmi nás teší, že tento rok je súťaž bohatšia aj o dvoch nových spoluorganizátorov, ktorí odovzdajú vlastné inscenačné ceny. Myslím si, že aj to je veľké lákadlo pre autorky a autorov súčasnej drámy – možnosť, že ich texty sa dostanú na javiská a do divadiel. Čo je ich hlavným cieľom. Za porotu tiež môžem povedať, že nás príjemne prekvapilo množstvo súťažných textov, už teraz sa tešíme na ich rozmanitosť,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu a členka odbornej poroty, Vladislava Fekete.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, rekordné množstvo prihlásených dramatických textov a posun festivalu Nová Dráma/New Drama na október 2021, počas ktorého prebehne odovzdávanie cien súťaže DRÁMA, sa aj termín vyhlásenia víťazov presúva zo začiatku mája na koniec júna 2021.

O súťaži DRÁMA 2020

Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku je jedinou súťažou dramatických textov na Slovensku a v Českej republike. Jej 21. ročník je rekordný účasťou, ale aj počtom nových partnerov a inscenačných cien.

Organizátormi súťaže sú Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, počas 21. ročníka sa medzi organizátorov pridali aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je RTVS – Rádio DEVÍN.