Skip to main content

Ing. Gabriela Gorejová

Ing. Gabriela Gorejová

hlavný kontrolór

Ing. Bc. Peter Dombrovský

Ing. Bc. Peter Dombrovský

tajomník generálneho riaditeľa

Oddelenie práce a mzdy

Ing. Gabriela Dankovičová

Ing. Gabriela Dankovičová

vedúca oddelenia práce a mzdy

Marieta Vašková

Marieta Vašková

mzdový účtovník

Úsek podporných činností

Ing. Ondrej Bernát

Ing. Ondrej Bernát

vedúci úseku podporných činností

Kamila Jakabová

Kamila Jakabová

asistent generálneho riaditeľa

JUDr. Katarína Širillová

JUDr. Katarína Širillová

podnikový právnik

Mgr. Branislav Pešák

Mgr. Branislav Pešák

počítačový technik

Renáta Komarovská

Renáta Komarovská

referent pre verejné obstarávanie a referent zdravotnej služby

PhDr. Nina Rašiová

PhDr. Nina Rašiová

správca umeleckého archívu