Skip to main content
Výnimočná belcanto opera vo výnimočnom spracovaní
Jedinečná a svetoznáma slovenská koloratúrna sopranistka, pani Edita Gruberová je jednou z najznámejších ambasádoriek Donizettiho opier - zaslúžila sa o návrat tejto výnimočnej belcanto opery na najvýznamnejšie operné scény na celom svete. Mala ju spievať aj v Košiciach ako rozlúčku so svojou kariérou, koronavírus žiaľ túto snahu zmaril.
An unsentimental story about personal and social experience
The impatience of the heart depicts a thrilling intimate story between lame Edita and her potential suitor, Lieutenant Toni Hofmiller, which takes place at the beginning of the First World War.
An unsentimental story about personal and social experience
The impatience of the heart depicts a thrilling intimate story between lame Edita and her potential suitor, Lieutenant Toni Hofmiller, which takes place at the beginning of the First World War.
Divadlo ako exorcizmus
Adaptácia jedného z najvýznamnejších románov modernej doby
Pôvodná slovenská hra venovaná 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla
Inscenácia s názvom Borodáč je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND, ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale aj osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980.
New author's project of ballet in Košice
A biographical story of an artist who changed the world of dance.