Skočiť na hlavný obsah

Kristián Stoľár

Kristián Stoľár

tajomník generálneho riaditeľa

Andrii Sukhanov

Andrii Sukhanov

asistent generálneho riaditeľa

Ing. Gabriela Gorejová

Ing. Gabriela Gorejová

hlavný kontrolór

Mgr. Andrea Tatarková, LL.M.

Mgr. Andrea Tatarková, LL.M.

PR manažér a hovorca

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

Mgr. Lukáš Kopas, PhD.

lektor dramaturgie

Jozef Marčinský, DiS. art.

Jozef Marčinský, DiS. art.

administrátor sociálnych médií a videografer

Viktória Stariňáková

Viktória Stariňáková

administrátor sociálnych médií

Tomáš Hodermarský

Tomáš Hodermarský

administrátor sociálnych sietí ŠDKE Facebook a Instagram

Oddelenie práce a mzdy

Ing. Gabriela Dankovičová

Ing. Gabriela Dankovičová

vedúca oddelenia práce a mzdy

Marieta Vašková

Marieta Vašková

mzdový účtovník

Úsek podporných činností generálneho riaditeľa

Ing. Ondrej Bernát

Ing. Ondrej Bernát

vedúci úseku podporných činností GR

Kristián Stoľár

Kristián Stoľár

asistent vedúceho úseku

Kamila Jakabová

Kamila Jakabová

asistent generálneho riaditeľa

Renáta Komarovská

Renáta Komarovská

referent pre verejné obstarávanie a referent zdravotnej služby

Mgr. art. Zuzana Spišiaková

Mgr. art. Zuzana Spišiaková

referent pre digitalizáciu umeleckého archívu

Ing. Katarína Turčík, PhD.

Ing. Katarína Turčík, PhD.

Manažér pre zmluvné vzťahy

JUDr. Zuzana Šothová

JUDr. Zuzana Šothová

projektový a licenčný manažér