Skočiť na hlavný obsah

Karol Kevický

Vzdelanie a pedagógovia:

 • Akadémia muzických umení Praha
  pedagógovia: E. Fischer, J. Veselka, T. Koutník, R. Eliška a F. Vajnar

Pracovné skúsenosti:

 • Štátny komorný orchester Žilina (od roku 1994), stály hosťujúci dirigent
 • Národní divadlo moravskoslezské (2009-2011), šéf operety, hudobný riaditeľ súboru opereta/muzikál
 • Štátne divadlo Košice (2000-2006, od 2011), umelecký šéf Opery ŠD
 • 1993 - založil vlastný komorný orchester Musica Iuventa Slovaca so zameraním na interpretáciu barokovej hudby a propagáciu mladých sólistov a súčasných autorov. Činnosť orchestra bola zameraná najmä na zahraničné zájazdy a festivaly (Rím, Viedeň, Graz, Budapešť, Atény – v rokoch 1994, 1996 a 1998 získal cenu poroty na festivale Divertimento musicale).
 • 1993 - bol iniciátorom a spoluzakladateľom Operného štúdia na Konzervatóriu v Žiline, kde v tom čase pedagogicky pôsobil ako korepetítor a dirigent Symfonického orchestra.
 • 1994 - začal úzko spolupracovať so Štátnym komorným orchestrom v Žiline (Slovak Sinfonietta) na autorskom projekte „Nedeľné matiné pre deti a rodičov" a dodnes tu pôsobí ako stály hosťujúci dirigent v hlavnom orchestrálnom cykle.
 • Od roku 1995 pravidelne spolupracuje aj s ďalšími slovenskými orchestrami (Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia a i.) a jeho dirigentské aktivity sa postupne rozšírili aj do Českej republiky a zahraničia (Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Juhočeská komorná filharmónia, Filharmónia Zeliona Gora a i.).
 • So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu zrealizoval nahrávky najmä ruských autorov (Čajkovskij, Rachmaninov, Prokofjev), taktiež pravidelne nahráva pre rozhlas a televíziu.
 • Je autorom hudby k viacerým divadelným hrám a patrí medzi vyhľadávaných aranžérov (inštrumentácie skladieb pre rôzne nástrojové obsadenia). Spolupracoval s významnými vokálnymi a inštrumentálnymi sólistami (Š.Margita, Ľ.Vargicová, M.Babjak, P.Dvorský, P.Šprocl, V.Hudeček, E.Indjič a i.).