Skočiť na hlavný obsah

Karol Kevický

Vzdelanie

09/1991 – 06/1996 - Akadémie múzických umění Praha

 • orchestrálne dirigovanie / repertoár (R. Eliška, F. Vajnar, T. Koutník)
 • - zborové dirigovanie / repertoár (J. Veselka, J. Chvála, L. Mátl)
 • - operný repertoár (J. Kuchinka, O. Dohnányi)
 • - dirigentská technika a prax (E. Fischer)
 • - interpretačná prax (J. Bělohlávek, Š. Koníček)

09/1987 – 06/1991 - Konzervatórium Žilina

 • dirigovanie (J. Valta, R. Uškovitš)
 • klavír (E. Kalická, E. Mehlyová)
 • trombón – bez absolutória (J. Bukač)

Zamestnanie

 • 09/2011 – 07/2020 - Štátne divadlo Košice - riaditeľ opery
 • 09/2008 – 08/2011 - Národní divadlo moravskoslezské Ostrava - umelecký šéf a dirigent operety
 • 09/2005 – 08/2008 - Štátne divadlo Košice - dirigent opery
 • 09/2000 – 08/2005 - Štátne divadlo Košice - umelecký šéf a dirigent opery
 • 09/1998 – 08/2000 - Konzervatórium Žilina - dirigent Symfonického orchestra
 • 09/1997 – 08/1998 - Štátne divadlo Košice - dirigent opery
 • 09/1994 – 08/1997 - Konzervatórium Žilina - dirigent orchestra, korepetítor a pedagóg odborných predmetov

Profesné skúsenosti

 • 05/2000 - nahrávka kompozícií slovenských autorov v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Kysuckým komorným orchestrom a detským zborom Kysuca pre pedagogické účely
 • 1999 – 2007 - spolupráca so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu (realizácia viacerých nahrávok prevažne ruských skladateľov)
 • 1999 – 2004 - spolupráca s mládežníckym orchestrom Slovenskej hudobnej spoločnosti
 • 1997 – 2005 - orchestrácia a realizácia viacerých skladieb pre rôzne nástrojové obsadenia: „Symphoniq tour“ so skupinou Desmod pre symfonický orchester, live nahrávka pre HBO (2008); Benefičný koncert „Otvor svoje srdce“ s hviezdami populárnej hudby pre komorný orchester (2005); Multimediálny projekt „Koncert pre 2001“ pre sóla, zbor, rokovú skupinu a orchester, koncertné turné a live nahrávka (1998); Inštrumentácia koncertu vokálneho zoskupenia Linha Singers „Miniatúry v novom šate“ pre komorný orchester (1997);
 • 1996 – 1997 - asistent dirigenta Leoša Svárovského
 • 11/1995 - spoluzakladateľ a šéfdirigent Kysuckého komorného orchestra z radov hudobných pedagógov a absolventov hudobných škôl
 • od 1995 - hosťujúci dirigent viacerých orchestrov doma i v zahraničí: (Hudební divadlo Karlín, Severočeská filharmónie Teplice, Východočeská filharmónie Hradec Králové, Janáčková filharmónia Ostrava, Komorní filharmónie České Budějovice, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Fihlarmónia Zielona Gora a i.)
 • 1994 - stály hosťujúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina
 • 1994 – 2007 - dirigent, scenárista a moderátor výchovných koncertov pre mládež pod názvom „Nedeľné matiné pre deti a rodičov“
 • 1994 – 2002 - autor scénickej hudby k divadelným hrám: Nikita Slovák – O strašne smutnom anjelovi, Bábkové divadlo Žilina (1993), Dario Fo – Krížová cesta, Slovenské komorné divadlo Martin (1994), William Shakespeare – Veľa kriku pre nič, Štátne divadlo Košice (2002)
 • 1993 – 1999 - zakladateľ Operného štúdia Konzervatória v Žiline pre potreby študentov na získanie javiskovej praxe   
 • 1993 – 1995 - zakladateľ a šéfdirigent komorného orchestra Musica Iuventa Slovaca, so zameraním na interpretáciu barokovej hudby a propagáciu mladých sólistov a súčasných autorov. Činnosť orchestra bola zameraná najmä na zahraničné zájazdy a festivaly (Rím, Viedeň, Graz, Budapešť, Atény – v rokoch 1994, 1996 a 1998 získal cenu poroty na festivale Divertimento musicale), ako i na  spoluprácu s VŠMU na príprave absolventských koncertov.