Skočiť na hlavný obsah

Dôležitá informácia pre majiteľov abonentiek

Keďže už sú známe termíny premiér inscenácií, ktoré boli kvôli koronakríze prenesené do sezóny 2020/2021, má Štátne divadlo Košice dôležité informácie pre majiteľov abonentných vstupeniek na sezónu 2019/2020. Svetová premiéra hry Karola Horáka, Michala Ditteho a Michala Baláža BORODÁC ALEBO TRI SESTRY bude v piatok 25. septembra 2020. V prípade premiér a prvej reprízy tohto predstavenia, ktoré má špecifický hrací priestor zasahujúci aj do hľadiska, upozorňujeme majiteľov abonentných vstupeniek na to, že v platnosti ostávajú už vydané náhradné vstupenky. Ďalšou svetovou premiérou prenesenou kvôli koronakríze bude v piatok 23. októbra 2020 baletná inscenácia Ondreja Šotha RUDOLF NUREJEV. Treťou prenesenou premiérou bude 27. novembra 2020 uvedenie opery Julesa Masseneta WERTHER

Termíny premiér a prvej reprízy a série abonentiek:

K. Horák, M. Ditte, M. Baláž: Borodáč alebo Tri sestry

25.septembra 2020 o 19.00 hod.                              I. Premiéra                         ,, Séria A1,,

26.septembra 2020 o 19.00 hod.                              II. Premiéra                        ,, Séria A2,,

29.septembra 2020 o 19.00 hod.                              I. Repríza                            ,,Séria R1,,

Ondrej Šoth: Rudolf Nurejev

23.októbra  2020 o 19.00 hod.                   I. Premiéra                         ,, Séria A1,,

24.októbra 2020 o 19.00 hod.                    II. Premiéra                        ,, Séria A2,,

29.októbra 2020 o 19.00 hod.                    I. Repríza                            ,,Séria R1,,

Jules Massenet: WERTHER

27.novembra  2020 o 19.00 hod.                              I. Premiéra                         ,, Séria A1,,

28.novembra 2020 o 19.00 hod.                               II. Premiéra                       ,, Séria A2,,

1. decembra  2020 o 19.00 hod.                                  I. Repríza                          ,,Séria R1,,