Skočiť na hlavný obsah

Marcel Děkanovský: SPIN

Činoherná inscenácie k 30. výročiu nežnej revolúcie

Text, ktorý sa stane podkladom k pripravovanej produkcií činohry ŠDKE k výročiu tzv. zamatovej revolúcie nie je klasickou, tradičnou literárno-dramatickou predlohou pre vznik štandardného divadelného diela v zmysle tradičnej žánrovej klasifikácie. Treba  preto vopred povedať, že výsledkom inscenovania tohto textu bude tvar, pre ktorý sa v modernom divadle zaužívalo pomenovanie performance, skrátka produkcia obsahujúca prvky reality a výmyslu, fiction a nonfiction, autenticity a štylizácie. V takejto produkcii sa mení aj úloha diváka. Stáva sa aktérom, jedným zo zúčastnených na tomto komunikáte, ktorý nebude iba pomyselný ale skutočný, pretože sa v jej rámci vytvorí aj priestor pre diskusiu s aktívnymi účastníkmi spoločenského pohybu v roku 1989, s ľuďmi ktorí stáli na “barikádach“ nežnej revolúcie, na balkónoch námestí, na pódiách sál, aj na pódiu sály divadla, ktoré sa vtedy volalo Štúdio Smer. Dnes sa nazýva Malá scéna Štátneho divadla Košice a tu sa uskutoční premiéra.

Pamätníci vtedajších čias si iste spomínajú, že počas niekoľkých týždňov, ba mesiacov sa rad za radom rušili predstavenia hier aj tých najlepších autorov a namiesto nich sa v divadlách konali diskusie s občanmi. Skutočnosť, živá realita bola vtedy vzrušujúcejšia, zaujímavejšia a divadlo so svojimi umelými obrazmi spoločnosti nemohlo s ňou dosť dlhý čas súperiť. V Rusku je dnes zaujímavejšie čítať ako žiť- povedal po zrušení cenzúry v polovici osemdesiatych rokov jeden ruský spisovateľ. V tomto postrehu je aj určitá analógia so vtedajšou situáciou slovenského divadla.

Našim predstavením – diskusiou chceme evokovať atmosféru doby spred 30 rokov. Takpovediac na tvári miesta, na mieste štúdia - Malej scény, kde v Košiciach prebiehal hlavný verejný diskurz o aspektoch spoločenskej zmeny, ktorá vtedy masami ľudí zaplnila aj ulice a námestia. Nepôjde však o nejakú muzeálnu a sentimentálnu produkciu, v žiadnom prípade o napodobeninu. Už aj preto, že jednoducho dnešná diskusia nemôže mať vtedajší obsah. Určite bude aj o súčasnosti, nielen o spomienkach. O jej témach aj o spôsobe ich artikulácie rozhodne po každý raz, každý večer auditórium, prítomní a zúčastnení v sále.   

Réžia:Michala Hadušovská
Dramaturgia:Štefan Fejko
Scéna:Michaela Pavelková
Kostýmy:Gabika Paschová
Hudba ku piesňam:Paul Rhen
Choreografia a pohybová spolupráca:Ivana Kučerová
Korepetície:Júlia Grejtáková

 

Marcel:Jakub Kuka, a.h.
Redaktorka:Simona Fedorková, a.h.
Historik Gabriel:Peter Cibula
Lektorka Dana:Katarína Horňáková
Vierka, Sekretárka, Boldišová:Alena Ďuránová
Doktor, Poručík ŠtB, Gróf, Miňo K., Pavol:Andrej Palko
Plukovník, Dočolomanský, Para, Bureš:Martin Stolár, a.h.
Doktor, Kameraman, Laco Herz, Peter:František Balog
Branec, Kádrovčík, Schutz, Pides, Milan:Tomáš Diro