Skočiť na hlavný obsah

Konkurz na herečku a herca

Riaditeľ činohry Štátneho divadla Košice vypisuje konkurz na herečku a herca, ktorý sa uskutoční 14. apríla 2018 o 10:00 v administratívnej budove ŠD Košice. Prihlásiť sa môžu uchádzači vo veku do 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním umeleckého smeru minimálne prvého stupňa alebo  ukončené stredoškolské vzdelanie umeleckého smeru (minimálne maturitou). Konkurzná komisia akceptuje aj študentov posledných ročníkov uvedených typov štúdií. Na konkurz si pripravte ukážku z prednesu ( poézia, próza, úryvok z divadelnej hry 3-5 minút), pohybovú etudu, dve pesničky. Adept si môže priniesť partnera/partnerku k ukážkam. Prihlášky spolu s CV, kontaktom, fotografiou a motivačným listom posielajte na adresu riaditeľa činohry: milan.antol @ sdke.sk , prípadne poštou: Činohra Štátneho divadla Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice s označením “konkurz” najneskôr do 9. apríla 2018.

KONKURZNÁ VYHLÁŠKA