Skočiť na hlavný obsah

ONLINE ŽIVÉ UMENIE - Ondrej Šoth: SVADBA PODĽA FIGARA (MOZARTA)

Komický balet

Premiéra
Miesto predstavenia
U vás doma

BULLETIN

Jedna z najúspešnejších inscenácií posledných desaťročí. Je ocenená dvoma DOSKAMI - najlepšia inscenácia sezóny 2006/2007 a najlepšia réžia sezóny 2006/2007.

Komický balet vznikol na námety Figarovej svadby od Pierra Beaumarchaisa. Predovšetkým je zameraný na vnútorný svet Mozarta. Je o humánnosti, ideáloch, nenaplnenosti a pochopení hudby tohto veľkého skladateľa. Súčasne je varovaním pred ľudskou hlúposťou a malosťou, skrátka je o vodnárovi ...

Na prázdnu scénu prichádza Mozart. Je sám a trochu sa nudí. Obzerá si scénu. Vzadu nachádza trampolíny. Poskáče si po jednej, druhej. Samého ho to nebaví. Ešte raz sa poobzerá a uvedomí si, že sa nachádza v divadle. Vbehne do portálu a na javisko „prinesie“ Figara. Postaví ho do stredu. Chvíľu si ho prezerá a potom dostane nápad. Odbehne znovu a „prinesie“ Zuzanu. Postaví ju vedľa Figara. Poobzerá si ich a vzápätí ich obráti tvárami k sebe.

Zdá sa mu, že na veľké javisko je ich trochu málo. Odbehne teda a „prinesie“ Grófa a Grófku. Postaví ich rovno tvárou k sebe a tak, že stoja naľavo od Zuzany najprv Gróf a potom Grófka. Spokojne sa na svoje „bábky“ díva. Podíde ku Grófovi a s náznakom objatia (s ktorým bol obrátený ku Grófke) ho obráti smerom k Zuzane. Chvíľu je so svojou zlomyseľnosťou spokojný, ale potom mu začne prekážať, že Grófka ostala akosi sama, s prázdnou náručou, keďže Grófa obrátil. Vybehne a prinesie Cherubína a postaví ho vedľa Grófky. Prezerá si dielo, ale čosi sa mu znovu nepáči. Polovica javiska – napravo od Figara – je celkom prázdna. Opäť odbehne. Treba povedať, že mu „rastie“ chuť.

Jeho aranžovanie divadla sa zrýchľuje, dostáva stále bláznivejšie nápady. „Prináša“ Marcelínu. Chce ísť pre ďalšiu bábku. Vracia sa späť a obracia Marcelinu tvárou k Figarovi do náznaku objatia, ale i to sa mu zdá málo. Vyberie Marceline z vrecka mešec a papierový úpis a mešec dáva Figarovi a animovaním jeho ruky podpisuje úpis, ktorý zase vracia Marcelíne. Už je spokojnejší. Teraz už v rýchlom tempe „zaľudňuje javisko“ ďalšími postavami. Vedľa Marcelíny stavia Bazila. Ďalším je Bartolo, ktorého postaví vedľa Bazila, na ktorého sa pobavene pozerá. V rýchlom tempe celé galéria postáv na čele s chytrým Figarom začína žiť svoj príbeh, príbeh zložitý, no pritom logický a bohatý.

Na záver sa Mozart spokojne pozrie na panoptikum, ktoré vytvoril, vystúpi na proscénium a nechá stiahnuť oponu. Mozart – veľký mág, sa na divákov usmeje a gestom ich pozýva na predstavenie. Opona sa pomaly otvára, Mozart mizne v portáli a na javisku začína „predstavenie“- veselý pochod začína a je výzvou pre diváka.

Dej sa odohráva tri míle od Sevilly. Bolo by však omylom si myslieť, že sa v ňom bude zvýrazňovať len kolorit miesta a doby. Dej sa odohráva všade tam, kde ľudská inteligencia a odvaha sú mementom víťazstva človeka. Všetko čo sa deje okolo ústrednej myšlienky „jarná láska Zuzany a Figara“ a ich úsilie uzavrieť manželstvo rozpriada množstvo variácií na základnú tému.

Choreografia a réžia:Ondrej Šoth
Libreto:Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková
Kostýmy:Andrii Sukhanov
Film:Vasyl Sevastyanov
Strih a kompozícia filmu: Martin Ondrejka
Scéna:Juraj Fábry
Dramaturgia:Jurij Staniševskij, Zuzana Mistríková
Fotografia:Jozef Marčinský
Efekty lanovou technikou:Ing. Alexander Pálasthy - ALPINE PARTNER

 

Mozart:Mykhailo Novikov, Andrii Sukhanov, Maksym Sklyar
Gróf Almaviva:Anton Beliš, Tomáš Harvan
Grófka:Elena Chetvernya, Inesa Yagolnik
Figaro:Vasyl Sevastyanov, Sergii Iegorov, Maksym Sklyar, Anton Faraonov, Andriy Sukhanov
Zuzanka:Olesia Makarenko-Sevastianová, Eva Sklyarová, Lyudmyla Vasylyeva
Kerubino:Jana Hriadeľová, Ivana Miklošová
Marcelina:Jozef Marčinský, Mykhailo Novikov
Bartolo:Kostiantyn Brandler
Antonio:Oleksandr Skopintsev
Fanšetta:Yuliya Chemitova, Daryna Byshuk
Basilio:Peter Nagy, Yevgen Lisovyk
Don Guzman Brid´oison:Pavol Hrehorčák, Andriy Sukhanov
Double-main:Igor Bondarenko
Sluhovia:Adriana Vrbová, Katarína Gašpárová, Yevgen Lisovyk, Tomáš Harvan, Denis Grygorenko, Peter Nagy
Zbor:Baletný súbor ŠDKE