Skočiť na hlavný obsah

Konkurz do baletu Štátneho divadla Košice

Balet Štátneho divadla Košice – riaditeľ baletu Andrii Sukhanov, vypisuje konkurz na pozície: sólistka baletu , sólista baletu a zbor baletu v sezóne 2017/2018. Požadujeme  profesionálne tanečné vzdelanie s diplomom. Vašu žiadosť  (podrobný profesný životopis, portrét a tanečné fotografie ) posielajte na adresu: balet @ sdke.sk. Dátum konkurzu: individuálne po dohovore. Telefónny kontakt: + 421 905 371 647,  mail:  balet @ sdke.sk.

 

 

Ballet State theatre Košice - director of ballet Andrii Sukhanov is looking for new dancers to position: SOLOIST of ballet and CORPS DE BALLET of the season 2017/2018.Dancers are required to have professional dance education with a diploma. Please submit your application (detailed career CV ,   portrait and dance photos)  to: balet @ sdke.sk. DATE of Audition:  according to individual  consultation. Phone contact: + 421 905 371 647,  mail: balet @ sdke.sk.