Skip to main content

Lukáš Kopas

lukas.kopas(@)sdke.sk

Vzdelanie:

 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 • Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

Pracovné skúsenosti:

 • Oddelenie galerijnej pedagogiky, Slovenská národná galéria
 • Centrum výskumu a vzdelávania v divadle, Divadelný ústav
 • Štátne divadlo Košice (od 1. 3. 2022)

Odborné skúsenosti:

(Spolu)autor a (spolu)redaktor publikácie Dejiny slovenského divadla I., (spolu)redaktor publikácie Dejiny slovenského divadla II., (spolu)kurátor výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje, autor viacerých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch Slovenské divadlo : revue dramatických umení a ESPES (Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku)

Praktické skúsenosti:

 • Dramaturgia – Woody Allen: Sex noci svätojánskej, Mestské divadlo Trenčín (2021)
 • Dramaturgia – Henrik Ibsen: Pani z mora, Divadlo Lab (2017)
 • Dramaturgia – Dennis Kelly: DNA, Divadlo Lab (2016)
 • Autorstvo a réžia – Lukáš Kopas: Prestige d'Animal, Štúdio 12 (2016)
 • Autorstvo – Lukáš Kopas: Lacko, Rádio Devín (2015)
 • Autorstvo – Lukáš Kopas: Persona non grata, Akademický Prešov (2011)