Skip to main content

Vlásenkárky a maskérky

Zľava: Iveta Barbieriková, Nina Grejtáková, Eva Bačová (ved. oddelenia), Mária Lešková